Стартова сторінка Додати Закладку Зворотній зв'язок Пошук по сайту Мапа сайту
2 Червня 2007
Новини 
Про ВАБанк 
Фізичним особам 
Як відкрити рахунок
Розрахунково-касове обслуговування
Система "Клієнт-банк"
Кредитні операції
Документарні операції і фінансування торгівлі
Товарні кредити
Міжнародні інвестиції
Банківські метали
Цінні папери
Депозитарне обслуговування
Послуги незалежного реєстратора
Інкасація
Індивідуальні сейфи
Банківські картки Visa і Europay
Дорожні та іменні чеки
Депозитні вклади
Послуга "Депозит + Короткостроковий кредит"
Факторингові послуги
Фінансовий менеджмент
Консалтингові послуги
Послуги АТ ВАБанк як зберігача недержавних пенсійних фондів
Організація ТВБВ
Пенсійне забезпечення
Банкам 
Відділення та банкомати 
Курси валют 
Банківські метали 
Питання та відповіді 
Підписка 
     
     
Iнтернет-банкiнг
     
     
Страхова компанiя Лiдер
     
TBIH
Як відкрити рахунок

Відкривши рахунок в ВАБанку, Ви одержите сучасне розрахунково-касове обслуговування:
 • Проведення безготівкових розрахунків;
 • Прийом і видачу наявних засобів;
 • Надання виписки про стан рахунку клієнта;
 • Проведення електронних платежів за системою "Клієнт-Банк";
 • Інкасацію коштів і інших цінностей;
 • Ведення спецкартрахунку.

  Для відкриття юридичним особам поточних рахунків у національній та іноземній валютах банку необхідно надати наступні документи:
  1. Статут підприємства - нотаріально завірена копія.
  2. Установчий договір або документ про створення підприємства (крім приватних підприємств і приватних підприємців )- копія, завірена нотаріально.
  3. Свідчення про державну реєстрацію підприємства- копія, завірена нотаріально або органом, що його видав.
  4. Довідка, що підтверджує узяття підприємства на облік у податкових органах (форма 4-ОПП) – копія, завірена податковими органами, нотаріально або уповноваженим співробітником банку - при наявності оригіналу.
  5. Довідка Міністерства статистики України про внесення в єдиний державний реєстр підприємств і організацій (нова форма з кодами зовнішньоекономічної діяльності) – копія, завірена органом, що його видав, нотаріально або уповноваженим співробітником банку - при наявності оригіналу.
  6. Копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, завірена органом, що його видав, нотаріально або уповноваженим співробітником банку - при наявності оригіналу.
  7. Страхове свідчення про реєстрації страхувальника в робочих органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворюваннях – копія, завірена органом, що його видав, нотаріально або уповноваженим співробітником банку - при наявності оригіналу.
  8. Свідчення про реєстрації платника податку на додану вартість (ПДВ) – копія.
  9. Протокол зборів засновників про обрання керівника підприємства, у випадку його відсутності - наказ про призначення керівника.
  10. Наказ про призначення головного бухгалтера.
  11. Паспорти і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду для осіб, відповідальних за проведення операцій по рахунку, копії яких завіряються підписом їхнього власника.
  12. Копії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду засновника – фізичної особи, завірені підписом самого засновника, керівника підприємства і печаткою.
  13. Лист на ім'я Голови Правління АТ ВАБанк із проханням дозволити роботу з поточним рахунком без печатки на термін, необхідний для її виготовлення (при відсутності печатки на момент відкриття рахунка).
  14. Заява на відкриття рахунка (бланк банку).
  15. Договір на відкриття рахунка і здійснення розрахунково-касового обслуговування (бланк банку).
  16. Картки (бланк банку) зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, і відбитком печатки підприємства - нотаріально завірені (2 зр.).
  17. Копія ліміту каси (при наявності рахунка в іншому банку), завірена підписом і печаткою іншого банку.

  Відповідно до Інструкції НБУ "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валютах", документи на відкриття або переоформлення поточних рахунків надають у банк особи, що мають право першого і другого підписів з обов'язковим пред'явленням паспортів.

  Видаткові операції по рахунку починаються з дня одержання банком від клієнта повідомлення про взяття рахунка на облік податковими органами.

  Для відкриття відокремленим підрозділом поточного рахунку у національній та іноземній валютах банку необхідно надати наступні документи:
  1. Заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заяву підписує керівник та головний бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено обов’язок з ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник.
  2. Копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного держаного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав відповідну довідку, або уповноваженим працівником банку.
  3. Копія свідоцтва про державну реєтрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.
  4. Копія належним чином оформленого положения про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ.
  5. Картка з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та відповідними документами підприємства надано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів. Зразки підписів та повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально або керівником підприємства – юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ.
  6. Клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються у процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунку, із зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного коду, номера поточного рахунку та банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство стоїть на обліку.
  7. Копія документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
  8. Копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремленний підрозділ, та відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку.
  9. Копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків (якщо відокремлений підрозділ розташований на іншій території, ніж юридична особа та здійснює розрахунки з оплати праці самостійно – копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію відокремленого підрозділу в цьому фонді як платника соціальних страхових внесків), засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.

  Довідки по телефону: 490-0621, 490-0658

  Для відкриття відокремленим підрозділом поточного рахунку у національній та іноземній валютах банку необхідно надати наступні документи:
  1. Заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою засновниками (учасниками) особою; копія засновницького договору, засвідчена нотаріально.
  2. Рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа).
  3. Картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), у якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками надано право розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.


  Тарифи:

  Обслуговування гривневих та валютних рахунків, послуг РКО з використанням програмно-технічного комплексу "клієнт-банк" проводиться за тарифами банку.

  Додаткова інформація:
  Контактний телефон: (044) 490-06-71, 490-06-55
  факс: (044) 490-0697
  E-mail:

   Новини
   
   Курси валют
  НБУ 
   Валюта Курс Змін. 
   USD/UAH 5,05 0,00 
   EUR/UAH 6,79 0,02 
   RUB/UAH 0,19 -0,00 
  ВАБанк 
   Валюта Купівля Продаж 
   USD/UAH 5,00 5,05 
   EUR/UAH 6,72 6,85 
   RUB/UAH 0,19 0,20 
   
   Банківські метали
  НБУ (10 тр. унц) 
   Валюта Курс Змін. 
   XAU/UAH 33158,30 -25,25 
   XAG/UAH 669,13 +7,08 
   XPT/UAH 64236,00 +404,00 
   XPD/UAH 18533,50 +25,25 
  ВАБанк (1 грам) 
   Валюта Купівля Продаж 
   XAU/UAH 106,80 109,60 
   XAG/UAH 2,00 2,65 
   XPT/UAH 169,00
   XPD/UAH 39,00
   
    © АТ ВАБанк 1997-2004 Усі права захищено. Умови використання сайту тут. Вверх